Τιμολογιέρα

100,00

H Τιμολόγιερα είναι ένα νέο πρόγραμμα που κάνει αυτό που λέει το όνομα του δηλαδή τιμολογεί με εύκολο τρόπο, εκδίδει ή αλλιώς εκτυπώνει νόμιμο τιμολόγιο πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό για παράδειγμα ΤΠΥ, ΑΠΛ κ.ο.κ. Έτσι απλά είναι ένα πρόγραμμα εκτύπωσης αποδείξεων και τιμολογίων. Είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα της αγοράς χωρίς χρεώσεις παραμετροποίησης, χωρίς χρεώσεις σχεδίασης παραστατικών, με ηλεκτρονικό έλεγχο εγκυρότητας Α.Φ.Μ., με αυτόματη καταχώρηση στοιχείων πελατών μέσω TAXIS, με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω e-mail, εύχρηστο, γρήγορο, οικονομικό, διασύνδεση με MyData.

Περιγραφή

H Τιμολόγιερα είναι ένα νέο πρόγραμμα που κάνει αυτό που λέει το όνομα του δηλαδή τιμολογεί με εύκολο τρόπο, εκδίδει ή αλλιώς εκτυπώνει νόμιμο τιμολόγιο πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό για παράδειγμα ΤΠΥ, ΑΠΛ κ.ο.κ. Έτσι απλά είναι ένα πρόγραμμα εκτύπωσης αποδείξεων και τιμολογίων. Είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα της αγοράς χωρίς χρεώσεις παραμετροποίησης, χωρίς χρεώσεις σχεδίασης παραστατικών, με ηλεκτρονικό έλεγχο εγκυρότητας Α.Φ.Μ., με αυτόματη καταχώρηση στοιχείων πελατών μέσω TAXIS, με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω e-mail, εύχρηστο, γρήγορο, οικονομικό, διασύνδεση με MyData.

Είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται ένα λογισμικό software για να τιμολογούν και να εκδίδουν μια απόδειξη ή τιμολόγιο. Οι ανάγκες τους είναι ακριβώς αυτές και δεν χρειάζονται κάποιο εμπορικό ή E.R.P με δύσκολα menu και ίσως πολύπλοκα στατιστικά και δυνατότητες που η επιχείρηση δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.

Το κόστος της εφαρμογής είναι 100 ευρώ το χρόνο και σε αυτή την τιμή περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις και τεχνική υποστήριξη.